Petra Vondrová, Výtvarné nápady na celý rok

Výtvarné nápady na celý rokInspiraci pro děti, rodiče a hlavně učitele učitele výtvarné výchovy obsahuje nový titul nakladatelství C Press - Výtvarné nápady na celý rok. Kniha je rozdělena do čtyř kapitol podle jednotlivých ročních období. Každé z nich s sebou přináší množství podnětů k výtvarnému zpracování, neobvyklé výtvarné materiály, podklady i nástroje. Součást každé kapitoly tvoří rovněž čtyři výtvarné lekce spojené stejným tématem: v kapitole Jaro to jsou Velikonoce, v letní části svět módy, podzimu dominuje téma českého lesa a v kapitole Zima naleznete vánoční inspirace. Při tvoření se seznámíte s rozmanitými materiály (přírodninami, textiliemi, modelovacími hmotami atd.), nástroji (drátěnka, kartáček na zuby, lidská dlaň) i technikami (koláž, malba, body-art). Všechny projekty a výtvarné aktivity jsou srozumitelně popsány a doprovázeny fotografiemi. Kniha zároveň obsahuje náměty na hry a výuku dětí.

Hodnocení: 5

104 stran, 254 Kč, knihu si můžete objednat na knihy.cpress.cz.

Připravila Alena Isabella Grimmichová, můžete se podívat na její hedvábné šátky a šály nebo si přečíst knihu o Kouzlení s hedvabím a o Nunofilcování.


Výtvarné nápady na celý rok - další články

Výtvarný rok - Recenze
Nunofilcování - Recenze
Věnce, dekorace a ozdobná vajíčka - Recenze
Šibori batika - Recenze