Zbavte mě toho pitomce/Sundejte ze mě tu mrchu (O rozvodech)

Zbavte mě toho pitomce/Sundejte ze mě tu mrchu (O rozvodech)Kniha známé rozvodové advokátky JUDr. Kláry Alžběty Samkové Ph.D., která vyšla pod taktovkou vydavatelství BLINKR s.r.o. je napsána s nadhledem, vlídnou, srozumitelnou a lehce zábavnou formou. Jedná se vlastně o jakýsi rozvodový manuál pro naprosté laiky čítající celkem třiadvacet kapitol doplněných o příklady z praxe a odkazy na platnou legislativu, který čtenáři nastíní možná řešení předrozvodové, rozvodové i porozvodové situace.

Zpočátku se autorka zamýšlí nad vztahy jako takovými od výběru partnera, až po možná řešení parterských konfliktů, jejichž vyústěním může být právě rozvod. Cestu k němu pak lemují cenné rady, počínaje orientací ve spisových značkách, výběrem kvalitního právního zastoupení, podrobným obeznámením s úlohou znalců a sociálních pracovníků, konče možným schématem tahanic o společný majetek, výčtem jednotlivých druhů následné péče o potomky a perličkami typu hrazení výživného dříve zbožňované polovičce.

Za velmi zajímavé lze pokládat kapitoly Kdo vás bude soudit? a Jak vás rozsoudí, které jsou v podstatě analytickým rozborem nejen kvalifikace/kompetancí předrevolučních vs. porevolučních soudců, ale i popisem systému přidělování jednotlivých případů a uceleným přehledem justičních poměrů, které často vedou k velmi nepřekvapivým rozhodnutím...

Smyslem je, aby „účastník“ pochopil, co se kolem něj děje a dovedl racionálně a zejména důstojně postupovat směrem k úspěšnému nebo alespoň uspokojivému završení časově, emocionálně i finančně náročných tahanic.

„Nyní vzpomeňme na předobraz všech zavržených žen. Médeu, jejíž duši správně ztvárnil Eurípides tímto popisem: „Více než letícího šípu, více než hořícího ohně, boj se hněvu ženy, zbavené manželství.“ Pomsta žen může být strašlivá, řekla bych, že ještě podstatně horší než pomsta muže. Muž zavraždí – žena zničí. Pokud se muž, který si dovolil ji opustit, nebude před ní plazit po kolenou ve zcela zbídačeném stavu, žena neustoupí, i kdyby měla zničit sama sebe. Stejně jako Médea, je dnešní opuštěná žena ochotna pro svou pomstu a skrze jí údajně znovuobjevenou hrdost obětovat vše včetně života svých dětí.“

Hodnocení: 5

207 stran, 203 Kč, knihu si můžete objednat na knihy.abz.cz.

Připravila Erika Daňková


Zbavte mě toho pitomce/Sundejte ze mě tu mrchu (O rozvodech) - další články

Elegantní šperky - Recenze
Tangrami - Recenze
Nítěná grafika - Recenze
Papírové skládanky - Recenze