Rembrandt

Rembrandt Výpravná publikace, plná nádherných ilustrací, nám otevírá pohled do života a tvorby Rembrandta van Rijn, nejznámějšího malíře Zlatého věku Holandska a možná největšího malíře všech dob. Dr. Michiel Roscan Abbing se v monografii pokusil vytvořit pohled na Rembrandtův život a dílo představením mnoha relativně rozdílných témat. Vedle způsobu tvorby a výběru témat se zabývá Rembrandtovými předchůdci a žáky, rodinnými poměry, obchodními partnery, historickými souvislostmi, soudobými záznamy a využívá k tomu svých velkých znalostí dokumentů z malířovy pozůstalosti nebo těch, které se o Rembrandtovi zmiňují. Kopie 30 z těchto dokumentů shromážděných z archivů po celém světě v knize naleznete. Dopisy, stvrzenky, mapy, kupní smlouvy, soupisy majetku, zápis ze sňatku Rembrandta se Saskií Uylenburghovou, zápis o Rembrandtově smrti, to vše činí z knihy jakési muzeum. Ke všem publikovaným dokumentům naleznete v knize překlady i to, kde se nacházejí jejich originály. Kopie dokumentů jsou kvalitou papíru a použitých tisků vytvořeny s tak udivující dokonalostí, že díky nim zapomenete na čas a propadnete se do doby Baroka, slavných námořních cest, do doby kdy Holanďané vysušují vodní plochy, aby získali zemědělskou půdu, ale také kupují Manhattan. Do doby kdy v Evropě zuří Třicetiletá válka a morové epidemie, kdy Holandsko je v Osmdesátileté válce se Španělskem a kdy zažívá svůj velký vzestup a pád Rembrandt van Rijn, malíř, kterého dnes zná a obdivuje celý svět.

Hodnocení: 5

64 stran, 990 Kč, knihu si můžete objednat na knihy.cpress.cz. Tato stránka vznikla ve spolupráci s nakladatelstvím Computer Press, a.s.

Připravila Alena Isabella Grimmichová, můžete se podívat na její hedvábné šátky a šály nebo si přečíst knihu o Kouzlení s hedvabím a o Nunofilcování.


Rembrandt - další články

Magie papíru - Také patříte mezi ty, kdo rádi dostávají a posílají dopisy a pohledy poštou a ne jen mailem?
Tvoříme z obrázků našich dětí - Kdo má doma děti, má také spoustu jejich obrázků. Každý rodič ví, jak těžké je se s dílky svých miláčků rozloučit.
Pleteme veselé hračky - V dnešní době, kdy často slyšíme pochybnosti o zdravotní nezávadnosti hraček na našem trhu a kdy výtvarná úroveň většiny z nich je stejně tak pochybná, je návrat k vlastní výrobě hraček, alespoň pro ty nejmenší děti, zcela na místě.
Jak malovat kvašovými barvami - Dozvíte se historii techniky, seznámíte se s materiály, naučíte se techniku a zjistíte jak malíři zmíněnou techniku používají v praxi.