Miroslav Verner - Pyramidy

Miroslav Verner - Pyramidy Druhé vydání Pyramid od Miroslava Vernera vychází z aktuálních poznatků současné egyptologie a ve velké míře také z autorových zkušeností a vědomostí, které získal během práce na královském pyramidovém pohřebišti v Abúsíru. Na rozsáhlé Abúsírské koncesi Českého egyptologického ústavu, kterou nám závidějí nejvýznamější egyptologická pracoviště světa, vede Verner výzkum od roku 1976.

Miroslav Verner je bezpochyby naším nejznámějším egyptologem. Narodil se v roce 1941. Na Filozofické fakultě UK v Praze vystudoval v letech 1960-1965 egyptologii a prehistorii, v Československém (později Českém) egyptologickém ústavu FF UK pracuje od roku 1966. Po dobu 25 let tento ústav řídil. Na archeologických vykopávkách v Egyptě se podílí již od roku 1964. Egyptologii přednáší od roku 1971 v roce 1993 byl jmenován profesorem. Je rovněž hostujícím profesorem na univerzitách v Hamburku, Vídni a Americké univerzitě v Káhiře. Je členem řady mezinárodních organizací zabývajících se Egyptem a světově uznávaným odborníkem na dobu stavitelů pyramid.

Pyramidy jsou od nepaměti opředeny tajemstvími a přesto, že mnohé záhady již byly objasněny je stále na co se ptát. Například hned to základní: Kolik pyramid bylo v Egyptě celkem postaveno? Jaký je původ slova "pyramida"? Nebo třeba proč si faraon Snofru postavil hned tři pyramidy a ve které byl nakonec pohřben? Pokud vás zajímá, kam postoupil současný výzkum této fascinující části světových dějin, je Verner jedinečným průvodcem. Uvede vás do problematiky naprosto strhujícím způsobem. Na 400 stranách velikosti A5 představí všechny pyramidy, které byly dosud v Egyptě objeveny. Ale nejen to. V úvodu své knihy provede Verner čtenáře od počátků zájmu o tuto starověkou civilizaci až po vyluštění egyptských hyeroglifů v 19. století. V krátkosti dále představí zrození Egypta, jeho nejstarší dějiny a hlavně vše co se týkalo pohřebních a zádušních kultů, tedy proč byly pyramidy stavěny. Dalších téměř 300 stran knihy se věnuje jednotlivým pyramidám. Tuto část můžeme považovat za podrobnou encyklopedii. Veškeré dostupné informace o stavbách a komplexech k nim patřících zde naleznete jasně a přehledně seřazené. Pro dokreslení textu je v knize 200 perokreseb, 300 mnohdy unikátních fotografií. Knihu doplňuje přehled panovníků Egypta za dobu více než 3000 let jeho existence.

Autor je brilantním vypravěčem. Představí stavitele pyramid v reálném světle, se všemi jejich vyjimečnými znalostmi a schopnostmi, ale také problémy a chybami, kterých se dopouštěli. Například zjistíte, že krásný tvar Lomené pyramidy je způsoben snahou architektů potlačit problémy s podceněním nepevného podloží a tím způsobenými velkými komplikacemi se statikou celé stavby. Dozvíte se nejen dostupné informace o tom kdy, jak a pro koho byla ta která pyramida postavena, jaké bylo její vnitřní řešení, jak vypadaly stavby k ní přináležející, ale i jaké dopady měla její stavba na ekonomiku a život země. Verner ukáže pyramidový komplex jako živoucí organismus, který perfektně fungoval po velmi dlouhou dobu po smrti panovníka.

Posledních 50 stran se věnuje stavitelům pyramid. Dozvíte se o podrobném administrativním řízení staveb o způsobu vytváření plánů a výpočtů pro stavbu pyramidových komplexů, o výběru vhodného místa, o tom z jakých vrstev pocházeli architekti, jaký byl předpokládaný počet dělníků potřebných na stavbu, o výpravách za vzácnějšími kameny, o stavebních postupech. Zkrátka, chcete-li si udělat co nejjasnější představu o době, kdy se stavěli pyramidy, máte skvělou příležitost. Verner se v závěru zmiňuje i o marném boji vědců s nesmyslnými představami pyramidologie o tajemných stavbách a jejich ještě tajemnějších stavitelích. Předkládá otázky, které skutečně stojí před egyptology a nastiňuje cestu, kam by se výzkum měl obracet (včetně velmi vážného problému ochrany pyramid před zhoubným vlivem životního prostředí).

Vernerovy Pyramidy, které vyšly v nakladatelství Academia svědčí o jeho schopnosti zpopularizovat vědecké výzkumy a přitáhnout k zájmu o Egypt nejen studenty, ale i širokou veřejnost.

Hodnocení: 5

408 stran, 650 Kč, knihu si můžete objednat na Academia.

Připravila Alena Isabella Grimmichová, můžete se podívat na její hedvábné šátky a šály nebo si přečíst knihu o Kouzlení s hedvabím a o Nunofilcování.


Miroslav Verner - Pyramidy - další články

Šperky z korálků - Šperky z korálků je půvabná knížka plná barev a nápadů na tvorbu z korálků.
Nové vánoční nápady - Nové vánoční nápady Pavly Šmikmátorové a Kateřiny Geislerové jsou knížkou velmi podobnou Nápadům na podzim a zimu P. Šmikmátorové.
Velká kniha výtvarné inspirace - Velká kniha výtvarné inspirace obsahuje výběr nejzajímavějších technik a projektů z edic Výtvarné techniky a Výtvarná dílna z nakladatelství Computer press
Velká kniha vytvarných technik - Velká kniWha výtvarných technik obsahuje výběr nejzajímavějších technik a projektů z edic Výtvarné techniky a Výtvarná dílna z nakladatelství Computer Press