Stanislav Kratochvíl - Manželská terapie

Stanislav Kratochvíl - Manželská terapieAutor Prof. PhDr. Stanislav Kratochvíl, Csc. je ikonou naší psychologie a každý, kdo pracuje nebo studuje v oblasti psychologie, psychiatrie, speciální pedagogiky, sociální práce, se musel s jeho prací setkat, alespoň v knižní podobě.

Kniha Manželská terapie, jak podtitul napovídá je třetí vydání, rozšířené o nové poznatky v kapitole, která pojednává o koncepcích, řešeních základních manželských problémů, organizaci a taktice manželské terapie.

První kapitola přináší přehled teoretických koncepcí manželské terapie, ve druhé kapitole se autor věnuje nácviku komunikace ve dvojici, ve třetí pak osobnostem manželů a jejich vztahům, vývoji společného života v čase, způsobu jejich života, vlivům okolí. Čtvrtá kapitola je zaměřena na organizaci a taktiku terapie a pátá kapitola pojednává o výzkumu manželské terapie a její příklady. V příloze naleznete testy manželského přizpůsobení a dotazník vlivu rodiny na manželskou spokojenost.

Předchozí první vydání knihy bylo oceněno Sexuologickou společností České lékařské společnosti, druhé vydání získalo Kuffnerovu cenu Psychiatrické společnosti České lékařské společnosti. Závěrem je třeba zmínit kreslené anekdoty Vladimíra Jiránka, které nepotřebují žádný komentář , snad možná kdyby jich bylo o něco málo víc.

Hodnocení: 5

330 stran, 255 Kč, knihu si můžete objednat na obchod.portal.cz. Tato stránka vznikla ve spolupráci s nakladatelstvím Portál, s. r. o.

Připravil Igor Grimmich, obrazy


Stanislav Kratochvíl - Manželská terapie - další články

Fiona Bowie - Antropologie náboženství - Antropologie náboženství s podtitulem Rituál, mytologie, šamanismus, poutnictví je snad jediným přeloženým titulem, který se zabývá tímto tématem.
Malba na hedvábí - Recenze
Patchwork bez jehly - Recenze
Dilemata náhradní výchovy - Recenze