Thomas Moore - Kniha o duši

Thomas Moore - Kniha o duši„Paměť je pro duši důležitější než plánování, umění podmanivější než rozum, láska plnější než pochopení. Správnou cestu k duši poznáme podle toho, že cítíme oddanost vůči světu a lidem kolem nás a že se v životě necháváme vést srdcem právě jako hlavou.“

Thomas Moore ve své knize (název originálu Care of the soul : a guide fo cultivating, v českém vydání navíc vyšla s předmluvou Tomáše Halíka) věnuje pozornost péči o duši v každodenním životě. Citlivě spojuje přístupy hlubinné psychologie, renesanční filozofie a řeckého náboženství, ke kterým se často vrací, ale zároveň se jimi nenechává spoutat, omezit, bere je spíše jako jeden z možných pohledů a nechává si dostatek prostoru pro svůj osobní pohled.

Nesnaží se o výklad duše, bere ji jako skutečnost a sleduje její projevy v nejrůznějších životních situacích. Ani zde však nepodává nějaká definitivní stanoviska, rady nebo přístupy. Snaží se vždy pečlivě vnímat bohatost, rozmanitost a šíři duše (kterou ilustruje právě na řeckém náboženství a mytologii), jejíž život a projevy nelze snadno vymezovat. Spíše se snaží poukázat na možné interpretace, které často mohou být v ostrém protikladu proti obecným představám (např. deprese jako přirozený prvek duševního života) a díky novému náhledu umožňují hlubší citlivost k duši. Snaží se pečlivě naslouchat, nenechat se zlákat ihned se nabízejícím pohledem, ale jít hlouběji a podporovat imaginaci, která umožňuje plné rozvinutí duše.

Thomas Moore sice nabízí řadu praktických rad, jak o svou duši pečovat, ale těžko v jeho knize hledat nějaká definitivní řešení nebo jasně vyznačenou cestu, spíše se snaží vést k vlastnímu myšlení a analýze. Analýze, která se nezastavuje pouze nad jedním faktorem duše a zůstává tak slepá vůči celku, ale usiluje o to, mít na zřeteli celého člověka se všemi jeho projevy, zkušenostmi, sny, představami a neprobádanými hloubkami. V tomto je Kniha o duši cennou ukázkou obdivuhodné šíře života a jeho tajemství, o které je třeba trpělivě a opatrně pečovat.

„O duši pečujeme pouze tak, že bereme vážně její projevy, věnujeme jim čas a dáváme jim příležitost, aby se projevily a žily takovým způsobem, který sytí hloubku, niternost a kvalitu. Duše je sama sobě účelem a cílem.“

Hodnocení: 5

Přeložil Jan Jandourek, 304 stran, 238 Kč, knihu si můžete objednat na obchod.portal.cz. Tato stránka vznikla ve spolupráci s nakladatelstvím Portál, s. r. o.

Připravil Šimon Grimmich


Thomas Moore - Kniha o duši - další články

Thomas Moore - Kniha o lásce a přátelství - V pohledu na mezilidské vztahy (intimitu, lásku, přátelství, manželství, romantickou lásku...) spojuje přístupy hlubinné psychologie, renesanční filozofie a řecké náboženství.
Rembrandt - Výpravná publikace, plná nádherných ilustrací, nám otevírá pohled do života a tvorby Rembrandta van Rijn, nejznámějšího malíře Zlatého věku Holandska a možná největšího malíře všech dob.
Magie papíru - Také patříte mezi ty, kdo rádi dostávají a posílají dopisy a pohledy poštou a ne jen mailem?
Tvoříme z obrázků našich dětí - Kdo má doma děti, má také spoustu jejich obrázků. Každý rodič ví, jak těžké je se s dílky svých miláčků rozloučit.