Jak malovat akrylovými barvami

Jak malovat akrylovými barvamiV současnosti nejmodernější malířskou technikou je malba akrylovými barvami. Tato technika je aktuální ze dvou důvodů: je to nejnovější objev v tomto oboru a nejmladší generace malířů jí dává ve své tvorbě přednost. S akrylovými barvami začali experimentovat malíři ve 40. letech 20. století. Barvy nebyly dlouho na světě, byly objeveny v roce 1859, ale komerčně se začaly používat v průmyslu až v roce 1928. Právě abstraktní malíři, hledající nové výrazové formy uvedli akrylové barvy do světa umění. Barvy totiž mají do té doby neznámé možnosti: rychle zasychají a mohou být přemalovány jemnými, ale i silnými vrstvami nové barvy, aniž by hrozilo nebezpečí, že rozpustí spodní vrstvu a smíchají se s ní, nebo že později popraskají. Otevřely tak cesty k neomezeným malířským možnostem. Právě jen akrylovými barvami bylo možné malovat obrazy velkých formátů pomocí rychlého nanášení barev například houbou nebo hadrem.

Kniha Davida Sanmiguela vás seznámí s malbou akrylovými barvami, provede historií, materiály a pomůckami, a v praxi vám ukáže postupy a možnosti malby. Právě malbě akrylovými barvami v praxi je věnována největší část knihy. Krok za krokem zde můžete sledovat práce malířů a sami si techniku vyzkoušet.

Hodnocení: 4

112 stran, 179 Kč, knihu si můžete objednat na vasut.cz. Tato stránka vznikla ve spolupráci s nakladatelstvím Jan Vašut

Připravila Alena Isabella Grimmichová, můžete se podívat na její hedvábné šátky a šály nebo si přečíst knihu o Kouzlení s hedvabím a o Nunofilcování.


Jak malovat akrylovými barvami - další články

Jak malovat kvašovými barvami - Dozvíte se historii techniky, seznámíte se s materiály, naučíte se techniku a zjistíte jak malíři zmíněnou techniku používají v praxi.
Jak malovat město akvarelem - Motiv města v malířství je úzce spjat s oblibou cestování.
Grafické techniky pro každého - Nevíte, co si přesně představit pod výrazy lept, suchá jehla, mezzotinta, monotyp nebo krejónová manýra?
Americká retuš - Dozvíte se historii techniky, seznámíte se s materiály, naučíte se techniku a zjistíte jak malíři zmíněnou techniku používají v praxi.