Fiona Bowie - Antropologie náboženství

Fiona Bowie - Antropologie náboženstvíAntropologie náboženství s podtitulem Rituál, mytologie, šamanismus, poutnictví je snad jediným přeloženým titulem, který se zabývá tímto tématem. Pokud nepočítáme práce jednotlivých antropologů, kniha, která by sledovala různé antropologické pohledy, pokusila se nahlédnout celek a mohla by být dobrým úvodem do problematiky, dosud chyběla.

Antropologie náboženství je jedinečným setkáním s jiným, s primitivními národy. Fiona Bowie zkoumá jednotlivé přístupy, ale především se věnuje jednotlivým jevům, které nahlíží z různých pohledů - tělo, kultura, životní prostředí, rituály, šamanismus, čarodejnictví, mýtus atd. Kromě setkání s jiným, kniha výborně ukazuje, jak je fenomén náboženství nesmírně těžko uchopitelný napříč různými kulturami, jak je náročné podat jednu vyčerpávající teorii, jak se veškeré poznatky vždy znovu zpochybní a proměňují. A nevypovídá jenom o těch jiných, ale vypovídá také o nás, protože v kontrastu s jiným jsou jasně patrné naše rysy.

Hodnocení: 5

336 stran, 449 Kč, knihu si můžete objednat na obchod.portal.cz. Tato stránka vznikla ve spolupráci s nakladatelstvím Portál, s. r. o.

Připravil Šimon Grimmich


Fiona Bowie - Antropologie náboženství - další články

Stanislav Kratochvíl - Manželská terapie - Recenze
Malba na hedvábí - Recenze
Patchwork bez jehly - Recenze
Dilemata náhradní výchovy - Recenze