Slovník keramických pojmů

text Alena Isabella Grimmichová, grimmich.cz
Slovník keramických pojmů
1


Barvítka

Barvy používané k dekorování keramiky před vypálením nebo k zabarvení keramických hmot.

Engoba

Bílá nebo barevná hlinitá poleva (z přírodních nebo uměle zbarvených zemin) aplikovaná na neglazovaný střep. Obsahuje většinou taviva, díky kterým je možné ji vypálit při přežahu.

Glazura

Sklovitá poleva keramického střepu. Aplikuje se v podobě prášku rozdělaného vodou.

Slovník keramických pojmů
2
Slovník keramických pojmů
3

Hnětení

Neboli válení je způsob přípravy hliněné hroudy před vlastní tvorbou. Cílem je zbavit hlínu vzduchových bublin a rovnoměrně v ní rozptýlit vlhkost.

Inkrustace

Technika zpracování, při níž se části výrobku vyplňují jinak barevnou hlínou.

Kamenina

Keramika pálená při teplotách okolo 1200 °C. Glazura se při této teplotě sline ve stejné době jako střep a tím s ním vytvoří neoddělitelnou vrstvu.

Slovník keramických pojmů
4
Slovník keramických pojmů
5

Kožený stav

Částečně vysušená hlína, která se již nedeformuje, ale je ještě možné k ní přidat další kousky hlíny. Například vytočený hrnek v koženém stavu je připraven na připevnění ucha.

Licí hmota

Hlína v tekutém stavu k odlévání z forem.

Nástřepí

Viz. engoba

Odlévání

Tvorba keramiky odléváním do forem, nejčastěji sádrových.

Slovník keramických pojmů
6
Slovník keramických pojmů
7

Pigment

Surovina, která v příměsi s dalšími substancemi vytvoří barvu (oxidy, barvítka).

Poleva

Viz. glazura

Slovník keramických pojmů
8
Slovník keramických pojmů
9

Porcelán

Keramika s bílým v tenké vrstvě průhledným střepem.

Přežah

První většinou nižší pálení neglazovaného střepu.

Slovník keramických pojmů
10
Slovník keramických pojmů
11

Raku

Technika vypalování, při které se z rozpálené pece vyjmou hotové výrobky a rychle se ochladí.

Rytí

Způsob tvoření dekoru do hloubky střepu.

Střep

Hliněné tělo keramického předmětu.

Šamot

Přežahnutá a rozdrcená hlína. Přidává se k hmotě. Usnadňuje sušení a zvyšuje odolnost výrobku při vypalování.

Slovník keramických pojmů
12
Slovník keramických pojmů
13

Vypalování

Proces zahřívání keramiky na potřebnou teplotu.

Slovník keramických pojmů
14
Slovník keramických pojmů
15

Začišťování

Ohlazování keramiky nožem nebo houbou.

Autoři keramiky na fotografiích

J. Krečmanová (1), M. Růžek (2, 12), K. Trefný (7), M. Exner (8), E. Lamperová (9), E. Pohořalá (5, 10, 11, 14, 15), P. + L. Hluštíkovi (13),
Slovník keramických pojmů - další články

Věnec z korálků - Věnec z korálků
Dekorace z chmelu a korálků - Dekorace z chmelu a korálků
Valentýnská dekorace - Valentýnská dekorace
Velké krabičky na čaj - Dřevěné malované krabičky na čaj